pHeuseriet ANNO 2019

BäpHva nØllan

Återigen har Kgl. Kemi pHeuseri kallats pHeur att
skona världen från det ständigt återkommande vidriga
nØlleschlemmet.


Det har sedan tidernas begynnelse varit pHeuseriets
oändligt otacksamma uppgipHt att anpassa nØllan till
ett liv så likt en teknologs som meujligt.nØllan tror
kanske att detta är pHeur att pHeuseriet tycker synd
om nØllan? Kunde inte vara mer pHeL nØllan!
pHeuseriet känner absolut inga som helst sympatier
pHeur nØlleschlemmet, utan agerar endast i syfte att
pHeurhindra total kontaminering av teknologsläktet.

pHeur att ge nØllan den generella vägledning nØllan
beheuver, pHeur att ens ha en chans att inom en
oändligt avlägsen pHramtid kunna titulera sig teknolog,
har pHeuseriet nedtecknat Lex nØllae. Dessa ord av
oändlig visdom skall nØllan begrunda med stor veurdnad
och epHtertänksamhet åtminstone 6 ggr om dagen.

Suse och skrape så snart nØllan ser, heur eller ens
tänker på pHeuseriet. Vidare skall nØllan givetvis
nØllegrant muta pHeuseriet med gula mutor, skriva
gyckel och idolbrev samt med oändlig glädje ställa
upp på av pHeuseriet sanktionerade upptåg.

Lex nØllae

§Ø

§Ø nØllan är könlös och benämnes icke, ty nØll är intet

§1 

nØllan vise vördnad och lydnad inpHeur pHeuseriet

§2 

nØllan suse och skrape alltid inpHeur Osquarulda

§3 

nØllan bäre alltid sin kroppsdel väl synlig.

§4 

nØllan inpHinne sig alltid i tid

§5 

nØllan inpHinne sig alltid nØllegrannt till samtliga av pHeuseriet angivna pHester och pubar

§6 

nØllan inmundige icke rusdrycker utan pHeuseriets medgivande

§7 

nØllan må icke må illa opHpHentligt

§8 

Den som ligge med nØllan ligge ogill

§9 

 nØllan ligge icke

§10 

Att muta är en dygd

§11 

nØllans enda rättighet är att pHråga, vilket samtidigt är en skyldighet

§12 

nØllan må icke pHeura goddagpiltens liv

pH 19

Beundra nØllan

 • pH Malin

  pHinn pHem pHel aer ett oleusbart spel. pHinns bara ett pHel nØllan. nØllan, nØllan.

 • pH Daniel

  pHeur varje usel nØllan pHinns en uslare nØllan.

 • pH Axel

  Samteliga nØllan hava samma vaerde, de aero alla lika schlemmiga.

 • pH Elin

  pHeuseriets pHeuraktning pHeur nØllan pHeurankras pHeurdomsfullt pHeur pHeuljande pHeurutan pHeurdreujning.

 • pH Hanna

  pHruktansvaerda ting vaentar vaerlden om nØllan inte pHeuljer pHeuseriet.

 • pH Katarina

  pHeuseriet pHeur nØllan pHramaat.

 • pH Ludwig

  pHeuseriet pHeustaar, nøllan pHeursteur.

 • pH Nicole

  Stil och pHiness, nØllan.

 • pH Oscar

  Urusel pHlex nØllan.

 • pH Pauline

  pHraeckare aen Shrek nØllan.

Gyllengula sånger

Borde lämpligen kunnas nyss.

Veritas Hermetica

Se text

På Kemi

Se text

Amanda

Se text

Om nØllan någonsin önskar kunna tillräkna sig till den mest äropHylda och ståtliga av sektioner på Campus, knappast troligt nØllan, så ska dessa sånger kunnas utantill, helst baklänges också, inte så svårt nØllan.

Beundrarbrev

Kanske dags att uttrycka sin vördnad pHeur pHeuseriet nØllan